Kraków
Niepołomice
502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
660 853 864    joanna.kubas@adwokatura.krakow.pl Blog   
Jak zawrzeć umowę darowizny?

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Zastanawiasz się, jak zawrzeć umowę darowizny oraz w jakich sytuacjach można ją sporządzić? Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie Kodeksem cywilnym, zobowiązuje ona darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku (art. 888). Podpowiadamy, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy darowizny!

Umowa darowizny – kiedy można ją zawrzeć?

Umowa darowizny obowiązuje przede wszystkim w przypadku przekazania prawa własności. Dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych, w tym między innymi pojazdów, jak i nieruchomości. Jest to częsty przypadek w szczególności w rodzinach – rodzice decydują się na zawarcie umowy darowizny i przekazania swoim dzieciom prawa własności lub wieczystego użytkowania domu czy mieszkania. Jak się jednak okazuje, można sporządzić ją także w innych sytuacjach. Z powodzeniem sprawdzi się w przypadku chęci zwolnienia obdarowanego z długu, przekazaniu wskazanej w umowie kwoty, zniesienia hipoteki, ustanowienia praw majątkowych czy przeniesienia określonych praw. Warto jednak pamiętać, że umowa darowizny nie obowiązuje w przypadku nieodpłatnego zlecenia i świadczenia różnego rodzaju usług, użyczenia, pożyczki nieoprocentowanej czy bezpłatnego przechowania.

Szczegóły na temat zawarcia umowy darowizny

Umowa darowizny jest zawsze nieodpłatna. Co to oznacza? Obie strony (zarówno darczyńca, czyli osoba, która zobowiązała się do bezpłatnego świadczenia, jak i obdarowany) nie mogą przekazać sobie żadnych pieniędzy za wskazany w kontrakcie przedmiot. Najprościej mówiąc, zawierając wspomnianą umowę na przykład w przypadku nieruchomości, obdarowany nic za nią nie płaci. Darowizna to dwustronna czynność prawna, a tym samym wymaga złożenia oświadczeń przez darczyńcę i obdarowanego. Ten pierwszy powinien sporządzić je w formie aktu notarialnego, jednak nie jest to wymagane prawnie. Wyjątkiem jest umowa darowizny dotycząca nieruchomości – w tej sytuacji należy udać się do notariusza. Co w przypadku oświadczenia woli obdarowanego? Jego forma jest dowolna – może być ona ustna, pisemna (w tym także z urzędowo poświadczoną datą lub z notarialnie poświadczonymi podpisami), dokumentowa lub dorozumiana. Może być ono także złożone w formie aktu notarialnego.

Co powinno znaleźć się w umowie darowizny?

Oświadczenie darczyńcy przed podpisaniem umowy darowizny powinno zawierać określenie jej przedmiotu, oświadczenie, że ma on prawo nim dysponować oraz informacje o braku jakichkolwiek wad prawnych. W akcie notarialnym powinny znaleźć się także szczegółowe informacje o darczyńcy i obdarowanym, w tym przede wszystkim ich imiona, nazwiska i adresy. Wpisanie numeru PESEL czy dowodów osobistych jest dobrowolne. Jeśli chodzi o oświadczenie obdarowanego, to dotyczy ono wyłącznie przedmiotu umowy. Nie może zabraknąć również daty wykonania. W tej kwestii istnieje kilka możliwości. Przykładowo może być to dzień spisania umowy czy określony dokładnie dzień. W przypadku darowizny darczyńca może również dołączyć polecenie, czyli obciążyć obdarowanego obowiązkiem konkretnego świadczenia. Na zakończenie notariusz przygotowuje postanowienia końcowe, a umowa darowizny zostaje podpisana przez obie strony.

Adwokat Marcin Lisicki

Nasza kancelaria z Krakowa zapewnia pełną obsługę prawną klientom indywidualnym oraz firmom. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt