502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
Blog   
Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Osoby, które po raz pierwszy wybierają się do sądu, często przeżywają niepotrzebny stres spowodowany tym, że nie wiedzą, jak wygląda rozprawa w sądzie i jak się podczas niej zachować. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat przebiegu rozprawy sądowej i savoir vivre’u, który obowiązuje w tej instytucji. Oto kilka faktów, które z pewnością sprawią, że wizyta w sądzie stanie się mniej stresująca.

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Osoba wezwana na świadka w sądzie ma szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może skutkować wysoką grzywną, a nawet, w skrajnych przypadkach, karą pozbawienia wolności. Przysługują jej jednak również rozmaite prawa, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo starać się o jego eksmisję. Jednak usunięcie z lokalu uciążliwego najemcy możliwe jest jedynie na mocy wyroku sądu, a wykonane może być tylko przez komornika sądowego. Nie można więc zakładać, że w razie kłopotów z lokatorem pomocą będzie mogła służyć nam policja.

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Jeśli dana osoba posiada nieruchomość, która do niej nie należy, w taki sposób, w jaki robi to właściciel, po upływie określonego czasu może nabyć do niej prawo własności. Kwestia ta jednak jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Dlatego właśnie wyjaśniamy, kiedy przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie jest możliwe.

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zmarły nie pozostawił testamentu, testament został uznany za nieważny lub wszyscy w nim wymienieni zrzekli się spadku albo zostali uznani niegodnymi dziedziczenia, sposób podziału jego majątku będzie wynikał z ustawy. To, kto otrzyma spadek, będzie zaś zależało od stanu rodzinnego zmarłego. Oto kolejność, w jakiej ustala się spadkobierców w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Mobbing to pojęcie, o którym dużo się mówi, jednak nazwanie jego przejawów nie przychodzi już z taką łatwością. Jakie zdarzenia można uznać za jego oznakę? Czy dane nieodpowiednie zachowanie kwalifikuje się jako mobbing, czy może raczej dyskryminacja? Oto garść informacji o tym, jak rozróżnia się te pojęcia.

Ustna umowa w świetle prawa

Ustna umowa w świetle prawa

Umowy ustne są zawierane częściej, niż mogłoby się wydawać. Niewielkie pożyczki w gronie rodziny czy przyjaciół, drobne remonty, prace hydraulika, elektryka czy innego specjalisty - wszystkie te działania najczęściej uzgadniane są jedynie słownie i bazują na przeświadczeniu, że obie strony dotrzymają ustalonych warunków transakcji. Co jednak zrobić, jeśli tak się nie stanie?

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Wymaga uregulowania wielu wspólnych spraw małżonków, z czego najważniejszą i budzącą z reguły największe emocje jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem. Kwestię tę sąd może rozstrzygnąć na kilka sposobów, przy czym bierze on pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Rozwód a wspólny kredyt

Rozwód a wspólny kredyt

Orzeczenie rozwodu często nie powoduje ustania wszelkich wspólnych zobowiązań małżonków - przykładem jest tutaj chociażby sytuacja, w której zaciągnęli oni razem kredyt. Nawet jeśli podczas sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu sąd przeprowadził podział majątku, nie oznacza to, że kwestia wspólnego kredytu także została rozstrzygnięta. Należy odróżnić sytuację majątkową małżonków od ich odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli umowę kredytową podpisała para, wobec banku będzie ona odpowiadała solidarnie za spłatę rat, nawet w przypadku rozstania.

Komu należy się zachowek?

Komu należy się zachowek?

W momencie gdy zmarły pomija w testamencie swoich najbliższych, mają oni prawo wystąpić o rekompensatę w postaci zachowku. Przepisy ściśle ustalają jednak, którzy członkowie rodziny spadkodawcy mogą dochodzić jego wypłaty. Komu on przysługuje i co właściwie dokładnie oznacza to pojęcie?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

W obecnych czasach coraz częściej mówi się o mobbingu w pracy. Wielu pracowników czuje się dręczonych i poniżanych przez pracodawcę lub swojego przełożonego, nie wszystkie działania, które wpływają na samopoczucie i własną ocenę pracownika, kwalifikują się jednak jako mobbing. Kiedy można mówić o tym zjawisku i co zrobić w przypadku, gdy do niego dojdzie?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Jeszcze do 1999 roku jedynym rozwiązaniem w przypadku małżonków, którzy nie chcieli kontynuować wspólnego pożycia, był rozwód. Teraz jednak możliwe jest także mniej radykalne wyjście – separacja. W jakich sytuacjach jest ona dopuszczalna i co właściwie oznacza?

Jak znieść współwłasność?

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność może występować w dwóch postaciach: jako współwłasność łączna (np. wspólność majątkowa małżeńska) oraz współwłasność w częściach ułamkowych. Ta druga z reguły ma charakter przejściowy i prędzej czy później któryś ze współwłaścicieli zaczyna starać się o jej zniesienie.

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Rozwód często jest dla małżonków ogromnym stresem i przytłaczającym przeżyciem. Obie strony muszą zmierzyć się nie tylko z wielką zmianą w życiu, ale też z wieloma nerwowymi sytuacjami spowodowanymi samym procesem rozwodowym. Dlatego, by jak najbardziej zminimalizować napięcie, najlepiej przed złożeniem pozwu zebrać wiadomości, które pozwolą przygotować się na to, co nas czeka. Oto kilka informacji na ten temat, które warto poznać.