502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
660 853 864    joanna.kubas@adwokatura.krakow.pl Blog   
Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Nieudane próby odzyskania należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy sprzedany przedmiot to z pewnością stresujące przeżycie dla każdego przedsiębiorcy. W momencie, gdy faktury pozostają nieopłacone, zwykłe prośby nie przynoszą skutku, a polubowna windykacja zawodzi, czas skierować sprawę do sądu. W takich sytuacjach najlepszym wyborem jest pozew o zapłatę. Sprawdzamy, jak go prawidłowo przygotować, co powinien zawierać i jak przebiega sam proces.

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną, warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy zadbać, jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. W przypadku pozostawionego majątku, którego nie chcesz przyjmować, wyróżniamy dwie instytucje – odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia. Jakie są podobieństwa i różnice między nimi oraz na czym polegają?

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Wezwanie do zapłaty jest zazwyczaj skutecznym sposobem na polubowne odzyskanie należności, jednak nie zawsze działa. W takim przypadku konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Czym jest pozew o zapłatę, jakie postępowanie wybrać oraz jak napisać pozew?

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia bywają ze sobą utożsamiane. Terminy, choć często są stosowane zamiennie, oznaczają co innego. Czym różnią się te dwie instytucje prawa spadkowego? Czy występują między nimi podobieństwa?

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu małżonków znajdujących się w trakcie lub po rozwodzie. Bez podpisanej intercyzy z pewnością dotknie on każdego rozwodnika. Proces ten jest emocjonalny, zazwyczaj dość burzliwy i rzadko kończy się optymistycznym rozwiązaniem dla obu stron, gdyż przeważnie jedna z nich czuje się pokrzywdzona i nie odczuwa sprawiedliwego podziału. Czy podział majątku można przeprowadzić sprawnie, aby zamknięcie spraw małżeńskich okazało się szybkie i mniej bolesne?

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

W większości sytuacji wymierzona przez sąd kara powinna zostać wykonania niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Jednak w niektórych przypadkach, które są wskazane w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego (art.150-151 k.k.w.) można ubiegać się o odroczenie wykonania kary, składając właściwy wniosek. Jak powinien wyglądać taki dokument, co należy w nim zawrzeć oraz w jakich sytuacjach można go złożyć?

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Zastanawiasz się, jak zawrzeć umowę darowizny oraz w jakich sytuacjach można ją sporządzić? Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie Kodeksem cywilnym, zobowiązuje ona darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku (art. 888). Podpowiadamy, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy darowizny!

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Kodeks cywilny szczegółowo reguluje kwestie dziedziczenia działalności gospodarczej, w tym między innymi to, co dzieje się z prawami i obowiązkami majątkowymi zmarłej osoby. Informacje o losie firmy po śmierci jej właściciela określa także ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy poradnik, w którym znajdziesz przydatne informacje na temat dziedziczenia działalności gospodarczej.

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy jest możliwy w Polsce dopiero od 2010 r. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym określająca zasady tego typu postępowań. Należy jednak pamiętać, że bez względu na powód skierowania sprawy do sądu, roszczenia całej grupy muszą być oparte na takiej samej podstawie prawnej. Jak wygląda proces składania pozwu zbiorowego i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość wprowadzona dla skazanych, którzy przestrzegają regulaminu zakładu karnego i chętnie poddają się procesowi resocjalizacji. Kiedy można o nie wnioskować i kto może to zrobić? O tym będzie mowa w dzisiejszym wpisie.

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, który sąd może zastosować w trakcie postępowania przeciwko oskarżonemu. Kodeks karny ściśle reguluje jednak sytuacje, w których może on być wprowadzony w życie. W jakich okolicznościach jest używany?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny jest koniecznością dostarczania danej osobie środków utrzymania lub wychowania. Najczęściej występuje w relacjach dzieci z rodzicami lub w relacji ze współmałżonkiem. Funkcją tego świadczenia jest zapewnienie warunków materialnych osobom uprawnionym do jego otrzymywania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Czy rozwód z orzekaniem o winie może powodować określone skutki prawne? Jak należy rozumieć pojęcie winy rozkładu pożycia? Czy małżonkowie mogą być bardziej lub mniej winni zaniku więzi małżeńskiej? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się więcej.

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Mimo że słowo stalking brzmi dość obco, to silnie zakorzeniło się w polskiej rzeczywistości. W jaki sposób należy je rozumieć? Kim są stalkerzy? Dlaczego ich działania są szkodliwe i jakie konsekwencje karne się z nimi wiążą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Korzystanie z cudzej własności w ramach dozwolonego użytku - co trzeba wiedzieć?

Korzystanie z cudzej własności w ramach dozwolonego użytku - co trzeba wiedzieć?

Istnieją przypadki, w których możemy swobodnie korzystać z cudzych utworów, a nawet je kopiować, jeśli spełnimy przy tym pewne warunki. Dzieje się tak dzięki ograniczeniu autorskich praw majątkowych w ramach dozwolonego użytku. Kiedy jednak korzystanie z cudzej własności intelektualnej jest zgodne z przepisami?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby utrwalonego na zdjęciu, filmie itp. w przeważającej liczbie przypadków wymaga zgody. Istnieją jednak sytuacje, w których nie jest ona konieczna - na przykład, gdy domniemuje się, że osoba ta zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku. Kiedy jednak dokładnie nie musimy mieć pozwolenia na takie działanie?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

Jeśli zmarły pozostawił testament, dziedziczenie odbywa się zgodnie z jego rozporządzeniami, jednak tylko pod warunkiem, iż jest on ważny. Istnieją bowiem okoliczności i błędy, które dyskwalifikują taki dokument w świetle prawa. W jakich przypadkach można wnieść o jego unieważnienie?

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga potocznie mają bardzo podobne znaczenie, jednak zgodnie z literą prawa stanowią dwa odrębne przestępstwa, które mogą oznaczać dla pokrzywdzonego zupełnie różne konsekwencje. Najprościej odróżnia się je, mówiąc, że pierwsze godzi w cześć zewnętrzną ofiary, natomiast drugie w cześć wewnętrzną. Co to jednak w praktyce oznacza?

Dziedziczenie długów - jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów - jak tego uniknąć?

Otrzymanie spadku z reguły kojarzymy z przypływem gotówki, jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka prosta. W niektórych przypadkach może okazać się, że oprócz majątku zmarłego dziedziczymy także długi, o których nikt z bliskich spadkodawcy osób nie miał pojęcia. Jak sprawdzić, czy testator miał długi i jak uniknąć ich otrzymania?

Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy

Najemca, czyli osoba, która bierze od kogoś lokal w najem, ma szereg praw, umożliwiających mu swobodne korzystanie z wynajmowanej przestrzeni, ale musi się liczyć także z koniecznością wypełnienia pewnych obowiązków. Lekceważenie ich stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu, dlatego konieczne jest, by zdawać sobie sprawę z przepisów regulujących stosunki między lokatorem a wynajmującym. Z jakich powinności musi wywiązać się najemca i czego może żądać od właściciela lokalu?

Przysposobienie dziecka - co trzeba wiedzieć?

Przysposobienie dziecka - co trzeba wiedzieć?

Procedura przysposobienia, czyli adopcji dziecka dla wielu osób nie jest do końca jasna. Czy każdy może adoptować dziecko? Czy sam przysposobiony musi się na to zgodzić? Jak wygląda postępowanie w sprawie adopcji? Na te i wiele innych pytań związanych z przysposobieniem dziecka znajdziecie odpowiedzi w tym artykule. isu

Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi rozwiązanie dla zadłużonych osób, które nie są w stanie samodzielnie radzić sobie z regulowaniem należności i których sytuacja wskazuje, że ten stan rzeczy nie ulegnie poprawie w bliskiej przyszłości. Co należy zrobić, by uzyskać częściowe lub całkowite umorzenie długów? I kto może się o nie starać?

Ubezwłasnowolnienie - kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Ubezwłasnowolnienie - kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie danej osoby można złożyć, jeśli z jakiegoś powodu nie jest ona zdolna do kierowania własnymi sprawami. Oznacza ono pozbawienie zdolności do czynności prawnych w stopniu całkowitym albo tylko częściowym i może nastąpić wyłącznie na skutek orzeczenia sądu. Kto jednak i w jakiej sytuacji może złożyć taki wniosek? I co właściwie oznacza w praktyce ubezwłasnowolnienie?

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Choć termin władza rodzicielska może kojarzyć się głównie z prawami rodziców w stosunku do ich dzieci, tak naprawdę obejmuje również cały szereg ich obowiązków wobec potomstwa. Zakres jednych i drugich określa w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Co jednak dokładnie mówi on na jej temat?

Obniżenie i podwyższenie alimentów - co trzeba o tym wiedzieć?

Obniżenie i podwyższenie alimentów - co trzeba o tym wiedzieć?

Wysokość alimentów na dziecko nie musi być stała przez cały okres, w którym one przysługują. W uzasadnionych okolicznościach może zostać zmieniona - zarówno na wyższą kwotę, jak i na niższą. Warunkiem jest wystąpienie okoliczności, które uzasadniają złożenie do sądu pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów przez którąś z zainteresowanych stron.

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

W przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, istnieje domniemanie, że jego ojcem jest mąż matki. Jeśli jednak nie urodzi się ono w małżeństwie, domniemanie na temat ojcostwa zostanie obalone lub dziecko nie zostanie uznane przez ojca, o ustalenie ojcostwa można starać się na drodze sądowej. Jak wygląda taki proces?

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Zawód adwokata jest co prawda powszechnie znany, jednak filmy i seriale wyrabiają w nas przekonanie, że polega on jedynie na wygłaszaniu płomiennych mów w sądzie. Tymczasem kompetencje adwokata są bardzo szerokie i może on pomóc w wielu kwestiach, nie tylko wtedy, gdy stajemy przed sądem w charakterze pozwanego czy oskarżonego.

Adwokat czy radca prawny?

Adwokat czy radca prawny?

Pytanie, czy w razie potrzeby wybrać usługi adwokata, czy radcy prawnego, przewija się przez umysły wielu osób. Niepewność wynika głównie stąd, że dla większości niezwiązanych ze światem prawniczym ludzi różnica między tymi zawodami jest niejasna. Czy profesje adwokata i radcy prawnego różnią się od siebie? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Osoby, które po raz pierwszy wybierają się do sądu, często przeżywają niepotrzebny stres spowodowany tym, że nie wiedzą, jak wygląda rozprawa w sądzie i jak się podczas niej zachować. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat przebiegu rozprawy sądowej i savoir vivre’u, który obowiązuje w tej instytucji. Oto kilka faktów, które z pewnością sprawią, że wizyta w sądzie stanie się mniej stresująca.

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Osoba wezwana na świadka w sądzie ma szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może skutkować wysoką grzywną, a nawet, w skrajnych przypadkach, karą pozbawienia wolności. Przysługują jej jednak również rozmaite prawa, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo starać się o jego eksmisję. Jednak usunięcie z lokalu uciążliwego najemcy możliwe jest jedynie na mocy wyroku sądu, a wykonane może być tylko przez komornika sądowego. Nie można więc zakładać, że w razie kłopotów z lokatorem pomocą będzie mogła służyć nam policja.

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Jeśli dana osoba posiada nieruchomość, która do niej nie należy, w taki sposób, w jaki robi to właściciel, po upływie określonego czasu może nabyć do niej prawo własności. Kwestia ta jednak jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Dlatego właśnie wyjaśniamy, kiedy przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie jest możliwe.

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zmarły nie pozostawił testamentu, testament został uznany za nieważny lub wszyscy w nim wymienieni zrzekli się spadku albo zostali uznani niegodnymi dziedziczenia, sposób podziału jego majątku będzie wynikał z ustawy. To, kto otrzyma spadek, będzie zaś zależało od stanu rodzinnego zmarłego. Oto kolejność, w jakiej ustala się spadkobierców w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Mobbing to pojęcie, o którym dużo się mówi, jednak nazwanie jego przejawów nie przychodzi już z taką łatwością. Jakie zdarzenia można uznać za jego oznakę? Czy dane nieodpowiednie zachowanie kwalifikuje się jako mobbing, czy może raczej dyskryminacja? Oto garść informacji o tym, jak rozróżnia się te pojęcia.

Ustna umowa w świetle prawa

Ustna umowa w świetle prawa

Umowy ustne są zawierane częściej, niż mogłoby się wydawać. Niewielkie pożyczki w gronie rodziny czy przyjaciół, drobne remonty, prace hydraulika, elektryka czy innego specjalisty - wszystkie te działania najczęściej uzgadniane są jedynie słownie i bazują na przeświadczeniu, że obie strony dotrzymają ustalonych warunków transakcji. Co jednak zrobić, jeśli tak się nie stanie?

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Wymaga uregulowania wielu wspólnych spraw małżonków, z czego najważniejszą i budzącą z reguły największe emocje jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem. Kwestię tę sąd może rozstrzygnąć na kilka sposobów, przy czym bierze on pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Rozwód a wspólny kredyt

Rozwód a wspólny kredyt

Orzeczenie rozwodu często nie powoduje ustania wszelkich wspólnych zobowiązań małżonków - przykładem jest tutaj chociażby sytuacja, w której zaciągnęli oni razem kredyt. Nawet jeśli podczas sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu sąd przeprowadził podział majątku, nie oznacza to, że kwestia wspólnego kredytu także została rozstrzygnięta. Należy odróżnić sytuację majątkową małżonków od ich odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli umowę kredytową podpisała para, wobec banku będzie ona odpowiadała solidarnie za spłatę rat, nawet w przypadku rozstania.

Komu należy się zachowek?

Komu należy się zachowek?

W momencie gdy zmarły pomija w testamencie swoich najbliższych, mają oni prawo wystąpić o rekompensatę w postaci zachowku. Przepisy ściśle ustalają jednak, którzy członkowie rodziny spadkodawcy mogą dochodzić jego wypłaty. Komu on przysługuje i co właściwie dokładnie oznacza to pojęcie?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

W obecnych czasach coraz częściej mówi się o mobbingu w pracy. Wielu pracowników czuje się dręczonych i poniżanych przez pracodawcę lub swojego przełożonego, nie wszystkie działania, które wpływają na samopoczucie i własną ocenę pracownika, kwalifikują się jednak jako mobbing. Kiedy można mówić o tym zjawisku i co zrobić w przypadku, gdy do niego dojdzie?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Jeszcze do 1999 roku jedynym rozwiązaniem w przypadku małżonków, którzy nie chcieli kontynuować wspólnego pożycia, był rozwód. Teraz jednak możliwe jest także mniej radykalne wyjście – separacja. W jakich sytuacjach jest ona dopuszczalna i co właściwie oznacza?

Jak znieść współwłasność?

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność może występować w dwóch postaciach: jako współwłasność łączna (np. wspólność majątkowa małżeńska) oraz współwłasność w częściach ułamkowych. Ta druga z reguły ma charakter przejściowy i prędzej czy później któryś ze współwłaścicieli zaczyna starać się o jej zniesienie.

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Rozwód często jest dla małżonków ogromnym stresem i przytłaczającym przeżyciem. Obie strony muszą zmierzyć się nie tylko z wielką zmianą w życiu, ale też z wieloma nerwowymi sytuacjami spowodowanymi samym procesem rozwodowym. Dlatego, by jak najbardziej zminimalizować napięcie, najlepiej przed złożeniem pozwu zebrać wiadomości, które pozwolą przygotować się na to, co nas czeka. Oto kilka informacji na ten temat, które warto poznać.