502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
  

Adwokat Kraków Rozwód


Rozwód


Rozwód to dla każdego człowieka ogromnie traumatyczne przeżycie. Osoby dotknięte tymi tragicznymi dla ich własnego dotychczasowego życia zdarzeniami często nie zdają sobie sprawy z sytuacji, z jaka będą musiały się zmierzyć. Aby solidnie i sprawnie przeprowadzić tą skomplikowaną pod względem prawnym i bardzo istotną, rzutującą na dalsze życie danej osoby sprawę rozwodową warto zwrócić się po wykwalifikowaną pomoc prawną.

Nasza kancelaria adwokacka w sposób kompleksowy pomoże przeprowadzić cały proces rozwodowy. W ramach niego Sąd Okręgowy orzeka o kilku istotnych elementach związanych ze sprawami rodzinnymi małżonków. Dotyczy to władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, regulacji kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, określenia przy którym z rodziców małoletnie dzieci będą zamieszkiwały, obowiązku alimentacyjnego rodziców, a także sposobu korzystania przez małżonków we wspólnym mieszkaniu po orzeczeniu rozwodu. Sąd jednak może odstąpić na zgodne żądanie stron od regulacji kontaktów stron z małoletnimi dziećmi. Sąd w sprawie rozwodowej reguluje kontakty i alimenty jedynie dotyczące dzieci małoletnich. Jeśli któryś z rodziców chciałby, aby orzeczono o alimentach na rzecz dzieci pełnoletnich, co formalnie mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności jest możliwe, powinien wystąpić do Sądu Rejonowego z osobnym powództwem, którego przedmiotem będą alimenty na rzecz dorosłego dziecka.

Nadto istotną kwestią jest orzeczenia na żądanie jednego z małżonków co do winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W razie żądania jednej ze stron w tym przedmiocie Sąd Okręgowy zobowiązany jest orzec o winie jednego z małżonków lub rozwiązać małżeństwo stron bez orzekania o winie, jeśli uzna, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, bądź też przyjąć, że rozkład pożycia jest zawiniony przez obie strony.

Przyjęcie, że jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego daje małżonkowi niewinnemu możliwość wystąpienia po orzeczeniu rozwodu o orzeczenie alimentów od małżonka winnego na rzecz małżonka niewinnego także wówczas, gdy małżonek niewinny nie pozostaje w niedostatku.

Rozkład pożycia małżeńskiego jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Jednak za tym pojęciem kryją się trzy wspólnoty łączące małżonków, a to więź emocjonalna, gospodarcza i fizyczna. Przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały, gdy wyżej wymienione więzi całkowicie i trwale ustały w małżeństwie i nie ma jakichkolwiek przesłanek, aby przyjąć, że więzi te pomiędzy małżonkami powrócą.

Jednak jedną podstawową i nadrzędną przesłanką do orzeczenia rozwodu jest dobro dziecka. Jeśli dobro dziecka w wyniku rozwodu ucierpi, Sąd rozwody nie może orzec rozwodu.

Wszelkie powyższe kwestie wpływają w sposób istotny na dalsze funkcjonowanie rodziny po rozwodzie i konieczne jest ich rzetelne uregulowanie. Po orzeczeniu rozwodu kobiety mają możliwość zmiany nazwiska poprzez powrócenie do nazwiska rodowego w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Można tego dokonać przez oświadczenie złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Każdy, kogo dotyka taka przykra dla niego sytuacja wewnętrznie bardzo cierpi i częstokroć fachowa wiedza adwokata pomaga w przyjęciu konkretnego stanowiska w każdym z wyżej wymienionych aspektów i daje szeroki pogląd na każdy z tych elementów.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Lisickiego zaprasza do współpracy. Zapewniamy kompleksową i pełną obsługę prawną w sprawach rozwodowych.

Niezależnie od tego, czy rozwód ma nastąpić z orzekaniem o winie, czy też bez niego - warto zdecydować się na pomoc prawnika

Wiele kwestii związanych z rozwodem wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego niezbędny będzie doświadczony adwokat. Kraków (rozwód w tym mieście nie jest niczym niespotykanym) może liczyć na usługi naszej kancelarii. Dzięki temu nie musisz przejmować się koniecznością zgłębiania specjalistycznej wiedzy, wyszukiwać informacji w Internecie czy zasięgać porad odnośnie dokumentacji.

Jeśli zatem zdecydujesz się, by pomógł Ci nasz adwokat, rozwód będzie przebiegał o wiele prościej. Jako profesjonalna i doświadczona kancelaria dokładamy wszelkich starań, by rozwód przebiegł w możliwie najbardziej komfortowy dla naszych klientów sposób. Jeśli szukasz wsparcia, rzetelnych informacji i pomocy ze wszystkimi formalnościami - wybierz naszą kancelarię. Terenem naszego działania jest przede wszystkim Kraków, choć świadczymy także usługi dla klientów zamieszkujących okoliczne miejscowości.

Zapraszamy również na stronę internetową www.adwokat-lisicki.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 502-598-490 celem umówienia dogodnego dla Państwa spotkania.