502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
  

Adwokat Prawo Cywilne Kraków


Prawo cywilne


Jak rozumieć prawo cywilne? Adwokat poprowadzi Cię przez zapisy w kodeksie. Niejasne stanie się oczywiste.

Prawo cywilne to szeroki obszar, który dotyka codziennych spraw. Kraków i jego mieszkańcy również borykają się z tego typu problemami. Działania, jakimi w tej materii ma się wykazać adwokat, to wszelka pomoc i doradztwo w uzyskaniu pomyślnych rozwiązań dla klientów. Pomoc w oparciu o prawo cywilne w mieście Kraków, to bez wątpienia zakres działań dla naszej kancelarii. Prawo cywilne i obszar naszej działalności, będą odnosić się, między innymi, do następujących zagadnień:

  • rozwód lub separacja – adwokat doradzi jak w oparciu o prawo cywilne doprowadzić do trwałego lub czasowego ustania małżeństwa,
  • podział wspólnego majątku między małżonkami lub zniesienie współwłasności – adwokat doradzi, jak najpomyślniej rozwiązać kwestie majątkowe i co na ten temat mówi prawo cywilne,
  • zagadnienia związane z prawem mieszkaniowym – eksmisja, wywłaszczenie, zasiedzenia – Kraków czy też inne miejsce - czyli jak prawo cywilne odnosi się do interesów właścicieli i lokatorów,
  • ochrona własności – prawo cywilne zgodnie z konstytucją stoi na straży nieuprawnionego władania cudzą własnością,
  • egzekucje komornicze, Kraków i nie tylko – prawo cywilne odnosi się tu do zwrotu świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w zależności od przedmiotu egzekucji,
  • wnioski wieczysto- księgowe – czyli, to co prawo cywilne ma na myśli w kontekście stanu prawnego danej nieruchomości,
  • rozgraniczenie – zadaniem, przed jakim staje adwokat w mieście Kraków, w tej materii jest pomoc w ustaleniu granic danej własności, jeśli jest to kwestia sporna i niejasna,
  • pozwy o zapłatę – adwokat znając prawo cywilne, wspomaga w wystosowaniu wniosków o spłatę zobowiązań.

Ponieważ, prawo cywilne to duży obszar ogólnie pojętego prawa, działania naszej kancelarii w mieście Kraków, są skierowane do wszystkich osób potrzebujących porad prawnych w tej dziedzinie. Adwokat jest przewodnikiem, które poprowadzi poprzez meandry prawa. Prawo cywilne, Kraków – znamy się na tym. Zaufaj specjalistom, przed którym prawo cywilne nie ma tajemnic.